Menu
menu      ciemnotu portal
menu      jak obliczyc kiedy dostanę okres przy nieregularnym cyklu
menu      jao obliczyc kwote odestek kredytu wzor
menu      jak obliczyć ile musi niemowlę wypijać mleka
menu      jak obliczyć kąty trapezu kiedy dwa są niewiadome

ciemnotu portal

Temat: deficyt masy i takie tam ;]
... I koniec zadania, ja nie wykonałem obliczeń ,bo nie mam pod ręką masy tablicowej deuteru(jestem w tej chwili bez swoje biblioteki domowej). Zad.3. Nie mogę odczytać jakie jednostki miary są w...
Źródło: forum.gery.pl/index.php?showtopic=94727Temat: NOWE CZYNSZE
... ktoś nie zna jednostek miar. Dlaczego nic nie napisali o cenie m3 wody zimnej i ciepłej nie mówiąc już o cenie ogrzewania. Próbując obliczyć wysokość czynszu wyszły mi rożne kwoty w...
Źródło: osiedlepoezji.fora.pl/a/a,70.html


Temat: Kartografia
... 8. Podane współrzędne punktu A i B. Xa=5114.2 Ya=4142.2, Xb=5111,3 Yb=4149,8. Podaj jaka jest odległość między tymi punktami i podaj jednostkę miary. Proszę o sprawdzenie
Źródło: offuj.fora.pl/a/a,734.html


Temat: Pomozcie! Co mamy robic?
Użytkownik "MORGANO / BYTOM" napisał [...] Wprowadzenie matematyki do diety optymalnej było wielką pionierską odwagą. [...] Tylko osoba potrafiąca obliczyc BTW i gotować może prawidłowo stosować żywienie optymalne. Inne osoby niestety ... stosowane nie przedstawiają już trudności w przygotowaniu posiłków....i przechodza na praktyczne miary używane w kuchni .....DO mimo swej ściśłości "matematycznej" jest elastyczna .....wiadomo że boczek boczkowi nierówny....jak i inne produkty żywnościowe ... w odpowiedni sposób jednostek chlebowych ......
Źródło: dobradieta.pl/forum/viewtopic.php?t=13507


Temat: Jednostki
wówczas małych jednostek miary. Takie sa moje wynurzenia
Źródło: forum.martel.pl/viewtopic.php?t=8518


Temat: Programy / kalkulatory astronomiczne
Przypominacz Obserwatora Platforma: Windows 95/98/NT/2000/XP Licencja: freeware Dzięki temu programowi nie przeoczysz już żadnego zjawiska astronomicznego, którego zaplanujesz obserwować. Program oblicza czasy pozostałe do wystąpienia podanych przez użytkownika zjawisk, ponadto są ... różne obliczenia i wyświetlający nam wyniki. Jest to wersja Beta, więc posiada mniej opcji. Może wyświetlać wiele rzeczy np: aktualną fazę Księżyca, odległość Księżyca, czas, datę, dzień tygodnia, datę juliańską, ilość dni życia, obliczać dni do określonej daty, i dni ile minęło od daty, pozatym własne napisy. Potrafi wyświetlić aktualny wygląd Księżyca, ale można też włączyć animację fazy. DuoSize Platforma: Windows 95/98/NT/2000/XP Licencja: freeware Przelicznik jednostek miar. Jest zarówno bardzo prosty w obsłudze a zarazem bardzo zaawansowany. Potrafi przeliczać między sobą kilkadziesiąt wielkości w jednostkach prędkości, ciśnienia, objętości, masy, długości, gęstości, energii, miary kąta, pojemności, powierzchni, temperatury, ilości, kursów walut i długości astronomiczne. Potrafi prowadzić obliczenia na bardzo długich liczbach i wyświetlać je z określoną liczbą po przecinku. .
Źródło: searchengines.pl/index.php?showtopic=91818


Temat: ciekawy link dla odchudzających napewno sie przyda.:-)
Należy wziąć pod uwagę, że w oryginale są użyte inne jednostki miary i wagi. Także ten tekst nie jest prawdziwy jeśli użyje się KG: "Jednym z prostych algorytmow, zeby obliczyc ilosc...
Źródło: forum.suple.us/viewtopic.php?t=37980


Temat: starożytne osiągnięcia cywilizacyjne w dolinach wielkich rze
Mezopotamia powstanie pisma zaczęto spisywać pierwsze testamenty, dzieła literackie, religijne, kodyfikacje prawa pierwsze próby opracowania alfabetu do pisma klinowego sporządzono system miar i wag zastosowano system dziesiętny i sześć dziesiętny, opracowano ... naczyń, jak i w transporcie Egipt dokonywano obliczeń objętości i pól powierzchni graniastosłupa, stożka, walca i prostopadłościanu dokonywano obróbki kamienia, wyrobu szkła poznano anatomię człowieka - rozwój chirurgii dokonywano udanych prób ... oznaczała jednostki, natomiast dziesiątki przedstawiał hieroglif w kształcie pętli, setkę – zwój sznura ... stosowano głównie dodawanie i odejmowanie rozwinęła się literatura, wprowadzono nowe gatunki – bajkę, opowiadanie historyczne, pieśń miłosną...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=3279


Temat: oto jak powstała data 1914
Russell twierdził, że wielka piramida w Gizie była Świadkiem Jehowy (chyba już wiadomo jakie podłoże ma nazwa "Świadkowie Jehowy") i za jej pomocą obliczył datę 1914. Obliczenia były dość proste, ale ... niech przeczyta "Przyjdź Królestwo Twoje" z 1919 strona 387) Gdyby Russell mieszkał w kraju w którym jednostką miary są cm a nie cale, data byłaby zupełnie inna. Data 1914 to zwykłe...
Źródło: biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=3985


Temat: [3.0; 3.5] Rząd czarów obszarowych
Niby gdzie tu jest miejsce na 3 sfery temperatury? Jak ściana ma grubość 1,5m czyli jedna jednostka miary w D&D??? Poza tym juz ustalilismy, że nie będziemy bawic się w temperatury ... proszę o obliczenia. Bo twoje ciało też ma pewną długość i to o to chodzi. Ściana ognia może być czymś abstarkcyjnym, istniejącym tylko w dwóch wymiarach. I tak trochę zajmie przemieszczenie...
Źródło: dndforumrpg.fora.pl/a/a,2107.html


Temat: Co znaczy imię Jahwe?
charakterystycznej dla Ziemi ,czyli 366 , a w dodatku okazuje się, że jest to liczba , za pomocą której łatwo uzyskać okrągłe obliczenia dotyczące relacji Ziemia - Księżyc - Słońce. Przypadek...
Źródło: niesamowite.fora.pl/a/a,171.html


Temat: Współ. asymetrii, trzeci moment centralny, współ. skośności
Ciebie populacji (grupy/zbioru wyników): W tym celu obliczasz: średni poziom hemoglobiny we krwi, następnie medianę i modalną oraz na koniec wariancję i odchylenie standardowe - te dwie ostatnie są miarą rozrzutu ... Ci takie miary, jak średnia, mediana i modalna - otóż są to miary rozproszenia wartości poziom hemoglobiny we krwi wyrażające/opisujące zmienność wewnątrz Twojego zbioru/grupy. Załóżmy hipotetycznie eksperyment i hipotetyczny jego przebieg: zaraziłaś grupę doświadczalną królików szczepem wirusa, który ,,niszczy" krwinki czerwone. Krwinek staje się coraz mniej, więc spada poziom hemoglobiny, co wpłynie na wartość takich miar, jak średnia, mediana i modalna w ... odporna na dany szczep wirusa. Dwumodalnosc moze byc niejednorodnoscia badanej grupy, popelnienia bledow w trakcie eksperymentu itp. Czesto oznacza problemy. Te trzy miary, jeśli będą w przybliżeniu równe, to dadzą Ci info o tym, że rozkład poziom hemoglobiny jest symetryczny i jednoszczytowy (jednomodalny) - to dobrze wróży. 2. Oczywiście miarą symetrii rozkładu poziom hemoglobiny we krwi będzie obowiązkowo: skośność i kurtoza (musisz, poza skośnością, obliczyć jeszcze kurtozę!!!) - jesli chcesz poprawnie scharakteryzować asymetrię/symetrie rozkładu badanej zmiennej, czyli poziomu hemoglobiny we krwi. Te miary powiedzą Ci (opiszą matematycznie) o kształcie krzywej Gausa, czyli kształcie...
Źródło: statystycy.pl/viewtopic.php?t=281


Temat: Jak wyregulować wentylacje mechaniczną
To przeliczanie z anglosaskich miar można nieco uprościć 1 CFM (stopa kwadratowa/min) = 0,0283 m3/min 340 CFM to więc 9,62 m3/min lub 577 m3/h Pomiar jest więc ewidentnie zafałszowany (nierealna wartość) ... niemal bez stosowania przepustnic. Istnieją już całkiem niezłe programy do projektowania instalacji z zachowaniem zasad przepływu powietrza, ciśnienia i wartości nawiewu i wywiewu dla poszczególnych pomieszczeń. Przeliczanie jednostek: polecam rzucić okiem ... błąd w obliczeniu? Proponowałbym zmierzyć anemometrem wyposażonym w odpowiednią ?tubę?, jaka zakłada się na anemostat, dodatkowo posiadającym automatyczny przelicznik jednostek lub podającym dane od razu w jednostkach metrycznych? Co do zapotrzebowania...
Źródło: forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=10945


Temat: Metrologia elektryczna - pytania
, prędkość Wartość – wyrażenie ilościowe wielkości określone na ogół w postaci iloczynu liczby i jednostki miary np. 120V Ad.4 Wielkości mierzone – wielkości określone stanowiące pzredmoit pomiaru , uogólniona wielkość ... standardowa Każdemu wynikowi pomiaru można przyporządkować niepewności składowe , które sa powodowane róznymi wielkościami wpływającymi o nieznanych wartościach lub innymi przyczynami. Niepewności składowe można złożyć razem najczęściej przez obliczenie wartości średnich...
Źródło: forum.ep.com.pl/viewtopic.php?t=19215


Temat: Czas i jego natura
przyklad sila powodowana przez wzorzec 1 kg. Warto tu zauwazyc, ze jednostki miary same w sobie zawieraja definicje pojec, ktorych sa miarami. Czym mierzymy czas? Czas mierzymy ruchem, a dokladniej, identycznymi momentami ruchu kolejno po sobie nastepujacymi. Ruch wystepuje w bardzo wielu odmianach, zachodzila wiec potrzeba uporzadkowania tego „chaosu” i znalezienia wspolnego mianownika dla wszystkich rodzaji ruchu. Tak pojawily sie pierwsze jednostki miary czasu oparte na naturalnych cyklach Ziemi, Slonca i Ksiezyca, czyli dzien, noc,miesiac, o swicie, o zmroku itd. Definicja czasu brzmiec winna nastepujaco: czas jest identycznymi momentami ruchu cyklicznie po sobie ... mozemy jednak przewidziec przyszlosc. Znajac obecne polozenie, predkosc i kierunek wszystkich czastek elementarnych we wszechswiecie mozemy obliczyc gdzie sie one znajda i co sie z nimi stanie po uplywie np.1 godziny....
Źródło: scientist.pl/viewtopic.php?t=119


Temat: miary zmienności
Wartości średnie nie dają wyczerpującej charakterystyki struktury zbiorowości. Przede wszystkim nie informują o stopniu zmienności (dyspersji) badanej cechy. Dyspersją nazywamy zróżnicowanie jednostek zbiorowości ze względu na wartość badanej cechy. Siłę dyspersji oceniamy za pomocą pozycyjnych i klasycznych miar zmienności. Do miar klasycznych zaliczamy: odchylenie przeciętne, wariancję, odchylenie standardowe oraz współczynnik zmienności (w zależności od techniki obliczania może być również pozycyjną miarą dyspersji) Odchylenie przeciętne określa, o ile wszystkie jednostki danej zbiorowości różnią się średnio ze względu na wartość zmiennej od średniej arytmetycznej tej zmiennej. Odchylenie przeciętne jest średnią arytmetyczną bezwzględnych wartość (modułów) odchyleń wartości cechy od jej średniej arytmetycznej. Oblicza się je wg wzoru: dla szeregu wyliczającego: dla szeregu rozdzielczego punktowego: dla szeregu rozdzielczego przedziałowego: Ćwiczenie 5 Oblicz odchylenie przeciętne dla podanego szeregu Tab. Nauczyciele szkół średnich w miejscowości Z wg stażu pracy Staż pracy (w latach) Liczba nauczycieli Obliczenie pomocnicze 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 4 7 10 15 8 4 2 ... 805,0 x 301,2 Źródło: M. Sobczyk, Statystyka, PWN, W-wa 1991, s.45. Najpierw należy obliczyć średni staż pracy: Wynik podstawiamy do wzoru: Otrzymany wynik oznacza, że przeciętne zróżnicowanie badanej zbiorowości nauczycieli ze względu na staż pracy wynosi 6 lat. Wariancja jest to średnia arytmetyczna z kwadratów odchyleń poszczególnych wartości cechy od średniej arytmetycznej całej zbiorowości. Dla szeregu wyliczającego oblicza się ją wg wzoru: Dla szeregu rozdzielczego punktowego: Dla szeregu rozdzielczego przedziałowego: Ćwiczenie 6 Oblicz wariancję z podanego szeregu. Tab. Zgony niemowląt na wsi wg wieku w Polsce w 1977 r. Wiek zmarłych (dni) Liczba zmarłych Obliczenie pomocnicze 0-6 7-13 14-20 21-27 28-29 3 186 623 336 243 74 3,0 10,0 17,0 24,0 28,5 9 558 6 230 5 712 5 832 2 109 -3,6 3,4 ... Statystyka, PWN, W-wa 1991, s.47. Najpierw należy obliczyć średnią arytmetyczną: Następnie podstawiamy do wzoru: Wariancja, jako suma kwadratów dzielona przez liczbę dodatnią jest zawsze wielkością dodatnią i mianowaną. Mianem wariancji jest kwadrat jednostki fizycznej, w jakiej mierzona jest badana cecha. Im zbiorowość jest bardziej zróżnicowana tym wyższa jest wartość wariancji Wariancja obliczona na podstawie szeregów rozdzielczych przedziałowych jest wielkością zawyżoną. Powoduje to fakt, że do obliczeń wykorzystuje się środki przedziałów klasowych, a nie średnie arytmetyczne z poszczególnych klas. Wariancja jest wielkością kwadratową. Aby uzyskać miarę zróżnicowania o postaci liniowej (o mianie zgodnym z mianem badanej cechy), wyciągamy pierwiastek kwadratowy. W wyniku pierwiastkowania otrzymujemy tzw. odchylenie standardowe. Odchylenie standardowe jest pierwiastkiem kwadratowym z wariancji. Odchylenie standardowe określa o ile wszystkie jednostki danej zbiorowości różnią się ... badanej cechy. W obszarze tym mieści się około 2/3 wszystkich jednostek badanej zbiorowości statystycznej. Typowy obszar zmienności określa wzór: Pomiędzy odchyleniami: przeciętnym a standardowym obliczonym z tego samego szeregu zachodzi relacja: Omówione powyżej miary dyspersji są miarami bezwzględnymi, gdyż wyrażamy je w takich samych jednostkach jak wartości badanej zmiennej. Nie pozwala to na porównywanie zmienności cech o różnych mianach. Ponadto nie można porównywać pod względem tej samej cechy dwóch (lub kilku) zbiorowości będących na różnym poziomie, określonym np. średnią arytmetyczną czy medianą. Z tego powodu w analizie dyspersji stosuje się względną miarę zróżnicowania – współczynnik zmienności. Współczynnik zmienności jest ilorazem bezwzględnej miary dyspersji i odpowiednich wartości średnich. Jest on wyrażany w procentach. Ponieważ w analizie rozkładu zmienności cech korzystamy z różnych miar zróżnicowania i różnych przeciętnych, współczynnik zmienności można obliczyć kilkoma metodami: 1) ; 2) Są to tzw. klasyczne współczynniki zmienności. 3) ; 4) Są to tzw. pozycyjne współczynniki zmienności. Współczynniki zmienności informują o sile...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=7089


Design by flankerds.com